Print this page Generate PDF

Aktuelnosti

Broj čitanja: 156
28. 04. 2017.

Predsjednik Opštine održao sastanak sa grupom građana

Kategorija: Aktuelnosti
Poslao: urednik

Na inicijativu grupe građana održan je sastanak u kabinetu Predsjednika Opštine a u vezi  izgradnje mHE na vodotoku „Đurička rijeka sa pritokama“. 

Građani su izrazili zabrinutost o uticaju planirane mHE „Đurička rijeka sa pritokama“ na vodosnabdijevanje kao i na vodu za navodnjavanje. Svako od prisutnih građana je imao mogućnost da iznese stav i mišljenje povodom navedene teme. Kroz svoje diskusije naši sugrađani su dotakli više aspekata uticaja (po njihovom mišljenju) male hidroelektrane na područje u kojem oni žive ili posjeduju imovinu. Takođe, naglašena je bojazan povodom eksproprijacije zemljišta i procjene vrijednosti istog. 
Nakon diskusije svih prisutnih predsjednik Opštine Orhan Šahmanović je istakao da je najveća odgovornost na njemu, i kao Predsjednika i kao građanina opštine. Obavijestio je prisutne da je  Javna rasprava održana 25. 07. 2016. godine u skladu sa zakonom  i da je sadržaj iste objavljen na opštinskom sajtu. Predsjednik je podsjetio prisutne da je opština imala problem sa nestašicom vode tokom ljetnjeg perioda i da je taj problem riješen, tako da ne bi dozvolio da ovim projektom ugrozi nešto za šta se i sam borio kao prvi čovjek Opštine. Naglasio je da je investitor obavezan da,  ukoliko se pokaže uticaj mHE na vodozahvat za vodosnabdijevanje, obustavi projekat.  Na to ga, kako je rekao, obavezuje i Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije SO Plav u kojoj su  jasno precizirani uslovi i smjernice. Ono što je prioritet za lokalnu samoupravu i što neće u bilo kom slučaju biti dovedeno u pitanje, kada je u pitanju izgradnja mHE, jeste vodosnabdijevanje, voda za navodnjavanje i ekološki uticaj, zaključio je Šahmanović.
 
B. Musić

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal