Print this page Generate PDF

Naslovna

Str. 1 od 21  > >>

16. 12. 2014.

Obaveštenje

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se poreski obaveznici opštne Plav i opštine Gusinje koji nisu izmirili dugovanja po osnovu poreza na nepokretnost, da će se prema njima primijeniti mjere predviđene Zakonom o poreskoj administraciji, Zakonom o izvršnom postupku, Odlukom o porezu na nepokretnost.

Nemarnost prema izvršenju poreskih obaveza postala je nažalost praksa koja se dalje neće tolerisati od strane nadležnog organa lokalne samouprave opštine Plav.

16. 12. 2014.

Obavještenje

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

OPŠTINA PLAV

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u okviru IPARD-like Projekta, organizuje radionicu/prezentaciju na kojoj će učestvovati predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Savjetodavnih službi za selekciju stoke i biljnu proizvodnju, kao i Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije opštine Plav. Službenici Ministarstva poljoprivrede i Savjetodavnih službi će prisutne proizvođače upoznati sa uslovima ovog javnog poziva i predstaviti priručnik za IPARD-like poziv.

05. 12. 2014.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

        Povodom izjava odbornika DPS-a u Skupštini Opštine Plav Branislava Banja Labana iz Murini, date za dnevni list„Pobjeda“, Sekretarijat za opštu upravu i društvenu djelatnost Opštine Plav radi objektivnog informisanja javnosti će u ovom obraćanju navesti nekoliko činjenica koje u potpunosti demantuju navode imenovanog.

  •      Zemljište na kome je izgradjen sporsko-rekreativni centar u Murini je vlasništvo Opštine Plav, list nepokretnosti broj 186 KO Mašnica i Opština Plav je ustupila zemljište za izgradnju ovog objekta, a ne   OŠ „Petar Dedović“ tj. Ministarstvo prosvjete, kako stoji u izjavi datoj u dnevnom listu „Pobjeda“.
  •      Uključivanje ovog projekta u program Javnih radova – kapitalni budžet je realizovan uz punu saglasnost i podršku opštine Plav i rukovodstva opštine, a ne samo  subjekata i političkih partija koji su pomenuti u izjavi g-dina Labana.

27. 11. 2014.

Obavještenje

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTAVAJU SE GRAĐANI OPŠTINE PLAV

DA JE U TOKU JAVNA RASPRAVA O

NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PLAV ZA 2015.GODINU I NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU ZA 2014.GODINU


TIM POVODOM ĆE SE U MJESNIM CENTRIMA ORGANIZOVATI JAVNE TRIBINE, PO SLEDEĆEM REDOSLIJEDU:

  • Murino (za mjesne zajednice Murino i Velika)

    Sala Doma kulture, srijeda, 10.12.2014.godine u 10:00h

  • Plav (za mjesne zajednice Plav, Prnjavor i Brezojevice)

    Opštinska sala za sastanke, srijeda, 10.12.2014.godine u 13:00h

 

 

17. 11. 2014.

Projekat ISSP

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

Str. 1 od 21  > >>

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal