Print this page Generate PDF

Naslovna

Str. 1 od 23  > >>

27. 01. 2015.

JAVNA RASPRAVA

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

U skladu sa članom 138 tačka 4 Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl. listu Crne Gore", br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, 88/09, 03/10, 73/10, 38/12, 10/14), Sekretarijat za uređenje prostora i imovinu utvrdjuje:

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

  • Nacrt Plana postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Plav za 2015. Godinu

JAVNI POZIV

 Građanima opštine Plav, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave, privednim subjektima i ustanovama čiji je osnivač Opština Plav, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu Plana postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Plav za 2015. Godinu.

Javna rasprava o Nacrtu Plana postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Plav za 2015. Godinu će trajati 15 dana i to od 26.01.2015. godine do 10.02.2015. godine.

26. 01. 2015.

PROGRAM SPROVOĐENJA PLANA AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI ZA PERIOD 2015. I 2016. godine

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

PROGRAM SPROVOĐENJA PLANA AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI ZA PERIOD 2015. I 2016. godine

    Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u fazi je izrade PROGRAMA SPROVOđENJA PLANA AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI ZA PERIOD 2015. I 2016. godine. Pred Vama je upitnik koji obuhvata svih devet oblasti Plana i u sklopu njih mjere koje su se nalazile u prethodnom programskom periodu. Neke od navedenih mjera su sprovedene, neke su u fazi realizacije, a neke nisu ostvarene ili se njihovo sprovođenje ponavlja tokom svake godine obuhvaćene ovim strateškim dokumentom (poput obilježavanja 16 dana aktivizma, PR aktivnosti, pojedinih obuka i sl). Kompletan izvještaj o realizaciji plana za prošlu godinu je u pripremi.

    Na Vama je da popunjavanjem ovog Upitnika date svoje misljenje O PRIORITETIMA ZA NAREDNI PROGRAMSKI PERIOD (2015. I 2016. GODINU). Mišljenje dajete u sklopu oblasti u kojoj Vi (ili vaša institucija/organizacija) radi, a i u sklopu ostalih oblasti za koje posjedujete informacije/znanje. Rezultati ovog istraživanja poslužiće kao smjernica Radnoj grupi i Ministarstvu za ljudska i manjinska prava za izradu Programa sprovođenja za navedeni period.

    ROK ZA POPUNJAVANJE JE 28. JANUAR. Tokom popunjavanja Upitnika biće vam potrebna stabilna internet konekcija, pa istu osigurajte. Ukoliko budete imali pitanja ili tehničkih problema u popunjavanju forme, možete se javiti na mail: aleksandragligorovic.mne@gmail.com ili na tel. 067223562 [2].

    UPITNIKU MOZETE PRISTUPITI KLIKOM NA SLEDECI LINK:

https://docs.google.com/forms/d/1EizVmg2jX0IRf7x1aJzWXr-NFzOzt08VPl_dh2oKk3E/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link [3]

Unaprijed se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i trudu.

20. 01. 2015.

Skijanje na Paljevima

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

  Sekretarijat za opštu upravu I drštvene djelatnosti u saradnji sa planinarskim klubom„Prokletije“ I SK„Kofiljača“ iz Plava organizovali su sportsko-zabavnu aktivnost pod nazivom „Skijanje na Paljevima“. Ova aktivnost je realizovana na osnovu Lokalnog akcionog plana za mlade, koji je usvojen od strane SO Plav u novemru 2014. godine, a u cilju povećanja broja mladih ljudi koji se bave sportsko-rekreativnim aktivnostima. Za sve učesnike na ovoj akciji opština je obezbijedila troškove prevoza, kao i užinu i svježenje, dok su ostale aktivnosti pomognute od strane SPD „Prokletije“ i SK „Kofiljača“ Plav. Da ovo nije prva aktivnost koja je realizovana iz Lokalnog akcionog plana zamlade govori i podatak da je nedavno održan humanitarni rukometni turnir, koji je bio posvećen djeci sa teškoćama u razvoju. Obje manifestacije su bile izuzetno uspješne sa velikim odzivom, prije svega mladih, a i ostalih građana naše opštine. -Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti će i ubuduće nastojati da organizuje ovakve i slične aktivnosti – kazao je Mirza Medunjanin, sekretar ovog sekretarijata.

16. 01. 2015.

Predsjednik

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

Obavještenje  

   Predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović susreo se danas sa predsjednicom Opštine Gusinja Anelom Čekić.

   Dogovoreno je da tokom naredne nedelje započnu aktivnosti na podeli imovine, teritorijalno razgraničenje dviju opština kao i preuzimanje lokalnih službenika i namještenika.

16. 01. 2015.

Obavještenje za uklanjanje parkiranih automobila sa javnih puteva

Kategorija: Crnogorski
Poslao: kemal

OBAVJEŠTENJE

 

 

Obavještavaju se pravna i  fizička  lica sa teritorije opštine Plav koja su parkirala svoja vozila na dio kolovoza puta i putnog pojasa gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva, da u roku odmah uklone ista zbog nesmetanog čišćenja snijega sa gore pomenutih kolovoza, kao i zbog normalnog odvijanja saobraćaja i kretanja pješaka.

Str. 1 od 23  > >>

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal