Print this page Generate PDF

Naslovna

Str. 1 od 27  > >>

11. 05. 2015.

Posjeta poslanika u Škupštini Republike Kosova, odnosno Parlamentarna komisija za obrazovanje, nauku I tehnologiju, predvodjeni sa predsjednikom komisije Najt Hasani. Sa njima je bio i predstavnik Kosovske Ambasade u Crnoj Gori g-din Blerim Xhemaili

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

Dana 11.05.2015.godine u posjeti opštini Plav boravili su poslanici u Škupštini Republike Kosova, odnosno Parlamentarna komisija za obrazovanje, nauku I tehnologiju, predvodjeni sa predsjednikom komisije Najt Hasani. Sa njima je bio i predstavnik Kosovske Ambasade u Crnoj Gori g-din Blerim Xhemaili.

Obišli su JU SMŠ “Bećo Bašić” Plav a nakon toga su imali prijam u Opštini Plav, gdje ih je primio Sekretar za opštu upravu i društvenu djelatnost gospodin Mirza Medunjanin I Direktor direkcije  Fuad Feratović.

Na sastanku je bila riječ o problemima sa kojim se susreću učenici albanske nacionalnosti tokom svog školovanja gdje su naglasili da su spremni da pomognu donacijama u vidu knjiga, udžbenika I druge potrebne literature, kao i da će dati doprinos u povećanju kvota za upis studente iz Plava I Gusinja na kosovskom univerzitetu.

       Na sastanku su prisustvovali i predstavnic albanskih nacionalnih političkih partija i potpresjednik albanskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori gospodin Bujar Hasangjekaj.

 

 

11. 05. 2015.

U službenoj posjeti Opštini Plav boravio je Ambasador Republike Albanije gospodin Ernal Filo sa svojim saradnicima i sastao se Sekretarom za opštu upravu i društvenu djelatnost gospodin Mirza Medunjanin.

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

U službenoj posjeti Opštini Plav boravio je Ambasador Republike Albanije gospodin Ernal Filo sa svojim saradnicima i sastao se Sekretarom za opštu upravu i društvenu djelatnost gospodin Mirza Medunjanin.

       

 Cilj prve posjete bio je prvenstveno upoznavanje sa potencialima Opstine Plav.

        Na sastanku  je razgovarano  o položaju i statusu stanovnika Albanske nacionalnosti u Opštini Plav, njihovoj zastupljenosti u organima lokalne samouprave.

      
 Takodje je razgovarano o mogućnostima unapredjenja saradnje i investiranja prije svega u oblastima privrede i turizma. Mogućnosti za saradnju Plava sa Albanskim gradovima su velike i treba raditi na tome da se što bolje  iskoriste. Kapitalna šansa za uspostavljanje boljih veza Plava sa Albanijom jeste i poboljsanje saobraćajne infrastrukture to jest puta od Plava preko Albanije do Podgorice, što će u mnogom doprinijeti razvoju Plava a i saradnji naše opštine sa opštinama u Albaniji-  istakao je Medunjanin.

Sekretar Opštine je upoznao goste sa opštim karakteristikama Plava i razvojnim planovima lokalne samouprave, kao i o procentu Albanskog stanovništva u Plavu. Takodje na sastanku je bila riječ i o dvojezičnosti, kao i pokretanju inicijativa za dobijanje sredstava iz medjunarodnih fondova, IPA i sličnih fondova.

Ambasador gospodin Ernal Filo je istakao da je put Plav-Albanija-Podgorica od izuzetnog značaja za razvoj kako Plava, tako i sjevernog dijela Albanije. Naglasio je da je Vlada Republika Albanije intezivno radi na izgradnji tog putnog pravca , koji će biti zavrsen do kraja 2016.godine. Dio puta od Skadra do Tamare je već zavrsen, a druga dionica od Tamare do Selce radovi su u toku i ubzo ce biti zavrseni, treća i najproblematičnija dionica od Selce do Vrmoše je u toku priprema za raspisivanje tender za izvodjača radova.

 

11. 05. 2015.

U službenoj posjeti Opštini Plav boravio je Ambasador Republike Albanije gospodin Ernal Filo sa svojim saradnicima i sastao se Sekretarom za opštu upravu i društvenu djelatnost gospodin Mirza Medunjanin.

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

U službenoj posjeti Opštini Plav boravio je Ambasador Republike Albanije gospodin Ernal Filo sa svojim saradnicima i sastao se Sekretarom za opštu upravu i društvenu djelatnost gospodin Mirza Medunjanin.

       

 Cilj prve posjete bio je prvenstveno upoznavanje sa potencialima Opstine Plav.

        Na sastanku  je raz

govarano  o položaju i statusu stanovnika Albanske nacionalnosti u Opštini Plav, njihovoj zastupljenosti u organima lokalne samouprave.

      
 Takodje je razgovarano o mogućnostima unapredjenja saradnje i investiranja prije svega u oblastima privrede i turizma. Mogućnosti za saradnju Plava sa Albanskim gradovima su velike i treba raditi na tome da se što bolje  iskoriste. Kapitalna šansa za uspostavljanje boljih veza Plava sa Albanijom jeste i poboljsanje saobraćajne infrastrukture to jest puta od Plava preko Albanije do Podgorice, što će u mnogom doprinijeti razvoju Plava a i saradnji naše opštine sa opštinama u Albaniji-  istakao je Medunjanin.

Sekretar Opštine je upoznao goste sa opštim karakteristikama Plava i razvojnim planovima lokalne samouprave, kao i o procentu Albanskog stanovništva u Plavu. Takodje na sastanku je bila riječ i o dvojezičnosti, kao i pokretanju inicijativa za dobijanje sredstava iz medjunarodnih fondova, IPA i sličnih fondova.

Ambasador gospodin Ernal Filo je istakao da je put Plav-Albanija-Podgorica od izuzetnog značaja za razvoj kako Plava, tako i sjevernog dijela Albanije. Naglasio je da je Vlada Republika Albanije intezivno radi na izgradnji tog putnog pravca , koji će biti zavrsen do kraja 2016.godine. Dio puta od Skadra do Tamare je već zavrsen, a druga dionica od Tamare do Selce radovi su u toku i ubzo ce biti zavrseni, treća i najproblematičnija dionica od Selce do Vrmoše je u toku priprema za raspisivanje tender za izvodjača radova.

 

08. 05. 2015.

Posjeta predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice i predsjednika Višeg suda u Bijelom Polju Tofila Žujovića sa saradnicima

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

U okviru redovne kontrole rada sudova i sudija, danas je u Plavu boravila predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica i predsjednik Višeg suda u Bijelom Polju Tofil Žujović sa saradnicima. Njih je zajedno sa predsjednikom Osnovnog suda u Plavu Hilmijom Sujković, primio predsjednik opštine Plav g-din Orhan Šahmanović.

Predsjednica Vrhovnog suda je izrazila veliko zadovoljstvo zbog posjete opštini Plav.U razgovoru je konstatovano da Osnovni sud u Plavu obezbjeđuje kvalitetnu i blagovremenu zaštitu građana i da je samim tim među najažurnijim sudovima u Crnoj Gori. 

01. 05. 2015.

SAOPŠTENJE SA SASTANKA POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE CRNE GORE SULJA MUSTAFIĆA SA PREDSJEDNIKOM OPŠTINE PLAV ORHANOM ŠAHMANOVIĆEM

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

SAOPŠTENJE SA SASTANKA POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE CRNE GORE SULJA MUSTAFIĆA SA PREDSJEDNIKOM OPŠTINE PLAV ORHANOM ŠAHMANOVIĆEM

30. IV 2015.

 Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić boravio je u posjeti Plavu gdje se susreo sa predsjednikom opštine Orhanom Šahmanovićem.

Potpredsjednik Mustafić je istakao potrebu unaprijeđenja  zakonske regulative sa ciljem privlačenja investicija u svrhu oživljavanja privrednih aktivnosti u Plavu i drugim nerazvijenim sredinama u Crnoj Gori. 

Str. 1 od 27  > >>

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal