Print this page Generate PDF

Naslovna

Str. 1 od 24  > >>

27. 02. 2015.

Poziv za ućešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u Opštini Plav

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

CRNA GORA                                            

OPŠTINA PLAV         

-Kabinet Predsjednika                                                     

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja

 Br.031-

 Plav, 26.02 .2015.god.                       

 

 

            Na osnovu Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG'', br. 21/09), Uredbe o prodaju i  davanju u zakup stvari u državnoj imovini (,,Sl.list CG'', br. 44/10), i Odluke Skupštine Opštine Plav o prodaji nepokretnosti, Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja Opštine Plav, objavljuje:

POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U OPŠTINI PLAV

 

1.PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je državna imovina, u svojini Opštine Plav, koju čini:

            -nekretnina, objekat-podrum, površine 21,5m2, koju čini katastarska parcela br.  1623 upisana u listu nepokretnosti br. 265 KO Plav, na ime D.S.SO Plav. Parcela je u granica detaljnog plana.

 

18. 02. 2015.

Posjeta opštini Rožaje

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

Danas je Opštinu Rožaje i predsjednika opštine Ejupa Nurkovića posjetila delegacija u sastavu: predsjednik opštine Plav, Orhan Šahmanović i predsjednik opštine Petnjica, Samir Agović. Sastanku su prisustvovali predsjednik Skupštine Plav, Izet Hadžimušević, sekretar za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Plav, Mirza Medunjanin i direktor direkcije za izgradnju i investicije opštine Rožaje, Mirsad Džudžević.

12. 02. 2015.

POČELO IZVOĐENJA RADOVA NA ODRŽAVANJU JAVNE RASVJETE ZA OPŠTINU PLAV

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

POČELO IZVOĐENJA RADOVA NA ODRŽAVANJU JAVNE RASVJETE ZA OPŠTINU PLAV

Juče su počeli radovi na realizaciji Projekta održavanja javne rasvjete u opštini Plav, kojim je predviđena rekonstrukcija cjelokupne mreže u Mjesnim centrima Plav i Murina.Radovi će trajati dvadeset dana, odnosno do kraja februara ove godine.

Izvođenje  radova na održavanju javne rasvjete za opštinu Plav, ugovoreno je sa  preduzećem „HeSa Light“ Roskilde iz Danske, koji je angažovao podizvođača „DR ELEKTRO 2000“, DOO OBRENOVAC.

Izvođač radova  je obavezan da za račun Opštine, izvede radove instaliranja led sijalica na uličnoj rasveti u Opštini Plav, kako je detaljno opisano u tenderu, Ponudi i ranije potpisanom Ugovoru.


30. 01. 2015.

Operativni opštinski tim za upravljanje u vanrednim situacijama

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

U cilju pravovremenog I efikasnog djelovanja na najavu ekstremnih metoroloških pojava na području Opštine Plav, sastao se Operativni opštinski tim za upravljanje u vanrednim situacijama kojim je presjedavao predsjednik Opštine Plav Orhan Šahmanović.

S obzirom na izvještaj i upozorenje zavoda za hidrometeorologiju Crne Gore dogovoreno je da se podigne nivo operativne spremnosti spremnosti  prije svega službe za zaštitu i spašavanje, kao i komunalno preduzeće i preduzeća za održavanje putne infrastrukture i elektro mreže.

29. 01. 2015.

JAVNA RASPRAVA

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

Na osnovu člana 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji  objekata JEDNOGODIŠNJI Program uređenja prostora Opštine Plav za 2015 godinu stavlja se na javnu raspravu

P R O G R A M ODRŽAVANJA   JAVNE    RASPRAVE

JEDNOGODIŠNJEG  PROGRAMA  uređenja prostora Opštine Plav za 2015 godinu

 JAVNA    RASPRAVA ODRŽAĆE SE U PERIODU OD

27 .01. DO  12. 02.  2015.GODINE

 

Program  uređenja prostora Opštine Plav za 2015 godinu donosi se na osnovu izvještaja  o stanju uređenja prostora za 2014.godinu.

Str. 1 od 24  > >>

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal