Print this page Generate PDF

Aktuelnosti

Broj čitanja: 75
25. 04. 2017.

Održan javni razgovor o roditeljima i djeci u okviru kampanje „Zaustavimo nasilje“

Kategorija: Aktuelnosti
Poslao: urednik

Opština Plav se pridružila kampanji UNICEF-a i Vlade Crne Gore „Zaustavimo nasilje“, uz podršku EU i Telenor fondacije, kroz organizaciju javnog razgovora na temu odnosa roditelja i djece koji se održao u Centru za kulturu Plav. 

Ovom prilikom su građani Plava imali priliku da sa predstavnicima Opštine, šefom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžaminom Perksom, psihologom Irnom Sulejmani i Kristinom Mihailović, izvršnom direktoricom NVO „Roditelji“, razgovaraju o odnosima u porodici i dobrim praksama roditeljstva.

77% građana Crne Gore smatra da roditeljima treba pružiti pomoć u vaspitavanju djece bez nasilja. Ovaj događaj ima za cilj da se, kroz razgovor sa građanima, prepoznaju servisi podrške koji su roditeljima potrebni na lokalnom nivou i na čijem uspostavljanju Opština može raditi zajedno sa civilnim sektorom, stručnjacima i roditeljima.
 

Poslije uvodne riječi moderatora, prisutnim se obratio predsjednik SO Plav, Izet Hadžimušović.

Učešće u razgovoru uzima i šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks, koji navodi da je sve ono što nam se dešava u djetinstvu pokretač našeg razvoja. Naglašava da je u razvoju djeteta bitan odnos roditelja u toku prvih hiljadu dana života. Najveći problem u razvoju je odrastanje u okruženju koje podrazumijeva nasilje u porodici, problemi sa alkoholom i slično. Oko 40% djece u svijetu odrasta u takvom okruženju. Dalje navodi da se posledice nasilja mogu ublažiti nizom mjera: promocija kućnih posjeta, edukacija roditelja, predškolska edukacija...Sve to moramo raditi u sardnji sa lokalnim samoupravama i time razbiti tabu koji postoji kada je u pitanju  nasilje nad djecom, zaključio je g. Perks.

Nakon toga riječ dobija Irna Sulejmani, psiholog u Dnevnom centru „Lipa“ koja naglašava da je vaspitanje djece najljepša a ujedno i najteža uloga svakog roditelja za koji se niko od nas ne priprema niti za njega postoji adekvatno formalno obrazovanje a koji zahtijeva vještine, znanje i stav da djecu treba tretirati sa poštovanjem, ljubavlju i osjećanjem da su vrijedna. Da bi imalo zdravu sliku o sebi i moglo da ocijeni svoje ponašanje, važno je da dijete nauči da je u redu da ponekad pogriješi i da to od njega ne pravi lošu osobu. Kako bi mu pomogli u tome, roditelji bi trebali da kritikuju njegove postupke, a ne njega kao osobu, te da izbjegavaju vrijeđanje i napadanje djeteta. Na kraju zaključuje da će iskustva iz djetinjstva odrediti djecu, ali i odnos djece i roditelja za cijeli život.

Prisutnim se na kraju obratila Kristina Mihailović, izvršna direktorica NVO „Roditelji“.  Imali smo priliku čuti koliko je uloga roditelja važna u društvu i zbog toga je, kako kaže, naša odgovornost mnogo veća. Prenosi stavove roditelja da vrlo često ne znaju šta je dobro a šta loše, da li je to sistem nagrađivanja, sistem kažnjavanja, prosto imaju bezbroj pitanju i pored toliko informacija koje u današnjem vremenu kruže. Navodi da je NVO „Roditelji“ ,u saradnji sa UNICEF-om, pokrenula roditeljsku SOS liniju, čiji je broj 080 888 888, koja  je povjerljiva, besplatna i dostupna svim zainteresovanim roditeljima, svakog radnog dana od 16 do 20 sati. Nacionalna roditeljska linija pruža podršku roditeljima u usvajanju i primjeni principa pozitivnog roditeljstva, doprinoseći na taj način sprječavanju i smanjivanju fizičkog kažnjavanja djece.

 

Na kraju javnog razgovora publika je postvljala pitanja između ostalog o vakcionisanju djece, MMR vakcini, vršnjačkom nasilju, roditeljskom odnosu.

                                                                                                                              B. Musić

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal