Lajm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In convallis ultrices diam, a sollicitudin ipsum tincidunt at. Vestibulum non neque lectus, vel consequat justo. Integer et auctor nisl.

Suspendisse vitae ante in nibh tempor rutrum. Quisque a urna felis, at aliquam ligula. Phasellus in sapien convallis sem ultrices aliquet non quis augue. Sed condimentum euismod erat sit amet porttitor. Suspendisse et velit dolor.

Print this page Generate PDF

Shtëpi

Str. 1 od 7  > >>

15. 04. 2015.

Nj o f t o n

Category: Shqipe
Posted by: urednik

Nëbazëtënenin 135.tëLigjitpërfalimentim  (“fl. zyrtareMZ”  nr. 01/11) dhevëndimittëGjykatesEkonomikenëBijeloPolje, faqe nr. 50/13 e datës 11.04.2014 drejtuesi i falimentimitnëShoqërinAksionare“ PlavskoJezero” nëfalimentimngaPlava

 

Nj o f t o n

Gjykatesin e falimentimittëgjykates  Ekonomike në BijeloPolje,debitorin, të gjithë kreditorët, të gjithë personat qe kanë ???????, tëdrejtën e pronsisë ose interesnëlidhje me pasurinë në fjalë, ose ndonjë tjetërtë drejtë, me qellim të shitjes së pasurisë SH.A.“Plavsko Jezero” në falimentim  nga Plava dhe njëkohësisht nëbazë të nenit 134 të ligjit për falimentim, shpall

 

KONKURSIN E DYTЁ PЁR SHITJEN E PRONЁS NЁ TЁRSI TЁ DEBITORIT TЁ FALIMENTIMIT SH.A. “PLAVSKO JEZERO” NЁ FALIMENTIM NGA PLAVA, NЁ MЁNYR TЁ MBLEDHJES PUBLIKE TЁ OFERTAVE

 

Lënda e shitjes eshtë prona në tërsi e debitorit falimentues që përmban

  1. Patundshmeri të të shkruaranë L.P.P. nr. 382 nëkomunën kadastrale Plavë, ndërtesa afarizmi dhe tokën, me çmim fillestar prej 3.808.000,00 euro.
  2. Patunshmeri te shruara ne L.P.P. nr. 112 në komunën kadastrale të Gucisë, me çmimin fillestar prej 464.100,00 euro.

30. 09. 2014.

NËNSHKRUHET MARRËVESHJA PËR DHËNJEN E PUNIMEVE DHE MIRËMBAJTJEN E NDRIÇIMIT PUBLIK (RRUGOR) PËR KOMUNËN E PLAVËS

Category: Aktualitete
Posted by: urednik

NËNSHKRUHET MARRËVESHJA PËR DHËNJEN E PUNIMEVE DHE MIRËMBAJTJEN E  NDRIÇIMIT PUBLIK (RRUGOR) PËR KOMUNËN E PLAVËS

Kryetari i Komunës Z. Orhan Šahmanović me 24/09/2014  nënshkroj marrveshjen  për punimet dhe  mirëmbajtjen e ndriçimit rrugor në komunën e Plavës, me përfaqësues Dragoljub Petriq të "HeSa Light" Roskilde, nga  Danimarka, Drejtor i Shitjeve për Evropën Juglindore.


Kontraktuesi është i detyruar  që për komunën, të japi llogari në bazë të pranimit të  ofertës  numer 404-16 të datës 23.09. 2014 në bazë të ftesës për tender numër 012/14 nga 01. 09. 2014. për të kryer punënët rreth  mirëmbajtjes për ndriçim publik në komunën e Plavës, të publikuar në faqen e internetit të www.ujn.gov.me  dhe Vendimit  për  zgjidhjen e ofertës më të mirë nr 031-716, nga 24. 09. 2014., për të kryer punimet e instalimit të LED  llambave  për ndriçimin e rrugëve në komunën e Plavës, siç detajohet në Ofertën e tenderit dhe të kësaj Marrëveshjeje.

05. 09. 2014.

U mbajt prezantimi për mbrojtjen e mjedisit

Category: Shqipe
Posted by: urednik

               Komuna  e Plavës, në bashkëpunim me FORS Mali i Zi, si pjesë e "Le të flasim për BE" organizoi një prezantim negociues të kapitullit 27  për mbrojtjen e mjedisit.

Në emër të nikoqirit të pranishmëve ju drejtua Sekretari i Administratës së  Përgjithshme dhe Çështjeve Sociale, z Mirza Medunjanin, i cili vuri në dukje – se Mali i Zi si një kandidat dhe shteti ekologjik, negociatat për  pranimin shihen  si një mundësi e mirë për përmirësimin e mbrojtjes së mjedisit si një parakusht për zbatimin e parimeve dhe standardeve  të qëndrueshme për zhvillim...

18. 07. 2014.

Takohen përfaqësuesit e komunës së Plavës dhe të Gucisë

Category: Shqipe
Posted by: urednik

Me 18. 07.  2014. u mbajt një takim i kryetarit të Komunës së Plavës Orhan Shahmanoviq me kryetarin e Kuvendit të komunës së Plavës Izet Haxhimushoviq, kryetarin e Kuvendit të Komunës  së Gucis Elvis Omeragiq, drejtorin e ,, Kompanisë së shërbimeve publike për veprimtari komunale "Mehmet Gjonbalaj, Administratorin Kryesor të  komunës së Plavës Ervn Kandiq dhe qytetarë të tjerë  nga komuna  e Gucis të cilët nxorren disa përfundime që duhet të realizohen:

10. 07. 2014.

Ndërtimi i rrugës Plavë-Shqipëri-Podgoricë prioritet

Category: Aktualitete
Posted by: urednik
Në kuadër të Rrjetit të Komisionit Parlamentar për Ekonomi, Financa dhe integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor, në Ulqin u mbajt një takim i anëtarëve të Komisionit për Ekonomi, Financa dhe Komisionit për Buxhet të Parlamentit të Malit të Zi me anëtarët e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë me temë "dimensioni parlamentar për bashkëpunim  i Malit të Zi dhe Shqipëris në fushën e transportit".

Str. 1 od 7  > >>

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal