Print this page Generate PDF

Izborni kalendar 2018

OPŠTINA PLAV
Opštinska izborna komisija
Broj: 211
Plav, 22.01.2018. godine
 
 
Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list Crne Gore“, br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16 i 60/17) i člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 17/07, 8/09 i 12/16), Opštinska izborna komisija Plav objavljuje
 
 
rokova za sprovođenje izbornih radnji na izborima za izbor Predsjednika Crne Gore koji će se održati 15. aprila 2018. godine
 
 
- Predsjednik Skupštine Crne Gore donio je Odluku o raspisivanju izbora za izbor Predsjednika Crne Gore br. 00-32-2/18-20 od 19. januara 2018. godine koja je objavljena u Službenom listu Crne Gore br. 3/18.
 
- Javni emiteri, komercijalni i neprofitni emiteri dužni su donijeti i učiniti dostupnim javnosti pravila kojima se uređuje predstavljanje kandidata za Predsjednika Crne Gore najkasnije u roku od deset dana od dana raspisivanja izbora (čl. 55 i 64 Zakona o izboru odbornika i poslanika).
Rok: Najkasnije 29. januara 2018. godine do 24 časa.
 
- Politička stranka ili grupa građana može dostavit Državnoj izbornoj komisiji predlog kandidata za Predsjednika Crne Gore najkasnije 20 dana prije dana određenog za održavanje izbora (član 6 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore).
Rok: Najkasnije 26. marta 2018. godine do 24 časa.
 
- Državna izborna komisija utvrđuje listu kandidata za Predsjednika Crne Gore u roku od 48 časova po isteku roka određenog za podnošenje predloga kandadata za Predsjednika Crne Gore (član 7 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore).
Rok: Najkasnije 28. marta 2018. godine do 24 časa.
 
- Biračka mjesta određuje opštinska izborna komisija na predlog organa nadležnog za vođenje biračkog spiska najkasnije 20 dana prije dana održavanja izbora (član 65 Zakona o izboru odbornika i poslanika).
Rok: Najkasnije 25. marta 2018. godine do 24 časa.
 
- Rješenje koje političke partije imaju pravo da predlože predstavnike u stalni sastav biračkog odbora opštinska izborna komisija dužna je donijeti najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora (član 35a stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika).
Rok: Najkasnije 30. marta 2018. godine do 24 časa.
 
- U roku od 15 dana prije dana održavanja izbora u programima radio-difuznih servisa i drugih medija nije dozvoljeno objavljivanje rezultata ispitivanja javnog mnjenja, drugih istraživanja i analiza u vezi sa opredjeljenjem birača u pogledu procjene rezultata izbora (član 63 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika).
Rok: od 31. marta 2018. godine.
 
- Državna izborna komisija će odmah po utvrđivanju liste kandidata, a najkasnije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora, objaviti listu kandidata u "Službenom listu Crne Gore", u svim dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori i na Radio i Televiziji Crne Gore ( član 8 stav 1 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore).
Rok: 30. mart 2018. godine do 24 časa.
 
- Birački odbor imenuje se za svako biračko mjesto najkasnije deset dana prije dana određenog za održavanje izbora (član 35 stav 6 Zakona o izboru odbornika i poslanika). Rok: Najkasnije 4. aprila 2018. godine do 24 časa.
 
- Zainteresovani strani posmatrači prijavu za posmatranje izbora podnose ministarstvu nadležnom za vanjske poslove, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora (član 111g stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika).
Rok: Najkasnije 4. aprila 2018. godine do 24 časa.
 
 - Opštinska izborna komisija najkasnije deset dana prije dana održavanja izbora oglašava koja su biračka mjesta određena i koji će birači glasati na pojedinom biračkom mjestu (član 65 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika).
Rok: Najkasnije 4. aprila 2018. godine do 24 časa.
 
- Izborni materijal od opštinske izborne komisije preuzima predsjednik biračkog odbora najkasnije 48 časova prije dana održavanja izbora (član 75 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika).
Rok: 12. april 2018. godine do 24 časa.
 
- Izborna propaganda preko medija i javnih skupova odnosno pravo na medijsko praćenje u predizbornoj kampanji prestaje 24 časa prije dana održavanja izbora (čl. 6 i 64a Zakona o izboru odbornika i poslanika).
Rok: 13. april 2018. godine u 24 časa.
 
- Po završenom glasanju birački odbor utvrđuje rezultate glasanja na biračkom mjestu i izvještaj o tome, sa zapisnikom o radu, dostavlja opštinskoj izbornoj komisiji, u roku od 12 časova od zatvaranja biračkog mjesta, opštinska izborna komisija utvrđuje rezultate glasanja za teritoriju opštine i izvještaj o tome, sa zapisnikom o radu, dostavlja Državnoj izbornoj komisiji, u roku od 12 časova od dostavljanja izvještaja sa biračkih mjesta (član 13 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore).
 
- Državna izborna komisija utvrđuje privremene rezultate u roku od 12 časova od časa dostavljanja izvještaja opštinskih izbornih komisija (član 14 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore).
 
- Državna izborna komisija utvrđuje konačne rezultate izbora za Predsjednika Crne Gore u roku od 12 časova od isteka roka za podnošenje prigovora, odnosno žalbi, odnosno od konačnosti ili izvršnosti odluka donesenih po prigovoru ili žalbi (član 15 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore)
 
- Državna izborna komisija objavljuje konačne rezultate izbora za Predsjednika u "Službenom listu Crne Gore " i u sredstvima javnog informisanja (član 20 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore).
 
- Ako nijedan kandidat ne dobije broj glasova predviđen u članu 16 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore, održava se drugi izborni krug, za 14 dana.
Rok: 29. april 2018.godine.
 
ROKOVI KOJI SE ODNOSE NA BIRAČKE SPISKOVE
 
- Ministarstvo unutrašnjih poslova, je dužno da u roku od 48 časova od dana raspisivanja izbora, javno objavi u svim dnevnim listovima koji se izdaju u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici numerički tabelarni prikaz podataka o promjenama nastalim u biračkom spisku u cjelini i po jedinicama lokalne samouprave u odnosu na birački spisak po kome su održani prethodni izbori na državnom nivou (član 17 stav 1 Zakona o biračkom spisku).
Rok: 21. januar 2018. godine do 24 časa.
 
- U roku od tri dana od dana raspisivanja izbora Ministarstvo, preko sredstava javnog informisanja i na svom web site-u oglašava da izlaže birački spisak, na uvid biračima, i obavještava birače o vremenu i načinu uvida, i mogućnosti da zatraže promjenu podataka upisanih u birački spisak. Birač ima pravo uvida u podatke koji se o njima vode u biračkom spisku. Ministarstvo će putem elektronskih komunikacija, biraču učiniti dostupnim podatke koji se o njemu vode u biračkom spisku (član 16 Zakona o biračkom spisku).
Rok: Najkasnije 22. januara 2018. godine do 24 časa.
 
 - Ministarstvo unutrašnjih poslova rješenjem zaključuje birački spisak deset dana prije dana određenog za održavanje izbora (član 18 Zakona o biračkom spisku).
Rok: 4. aprila 2018. godine najkasnije do 24 časa.
 
- Ministarstvo unutrašnjih poslova javno objavljuje u roku od 48 časova od dana konačnog zaključenja biračkog spiska u svim dnevnim listovima koji se izdaju u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici numerički tabelarni prikaz podataka o promjenama nastalim u biračkom spisku u cjelini i po jedinicama lokalne samouprave o biračima koji su stekli biračko pravo i osnov sticanja tog prava, kao i podatke o licima koja su izgubila biračko pravo i osnov gubitka tog prava (član 17 stav 2 Zakona o biračkom spisku).
Rok: 6. april 2018. godine do 24 časa.
 
- Državna izborna komisija u roku od 24 časa od časa prijema rješenja o zaključenju biračkog spiska javno objavljuje broj birača u cjelini, po jedinicama lokalne samouprave i na svakom biračkom mjestu (čl. 18 i 19 Zakona o biračkom spisku).
Rok: Najkasnije 7. aprila 2018. godine do 24 časa.

 

 

                                                                                                                               PREDSJEDNIK

Husnija Šabović, s.r.

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal