Print this page Generate PDF

Izborni kalendar 2016

OPŠTINA PLAV

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 188

Plav, 17.07.2016. godine

 

 

Na osnovu člana 13 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Opštinska izborna komisija Plav objavljuje

 

 

KALENDAR

 

Rokova za sprovođenje izbornih radnji na izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 16. oktobra 2016. godine.

 

- Predsjednik Crne Gore donio je Odluku o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštini Crne Gore br. 01-673 od 11.07.2016. godine koja je objavljena u Službenom listu Crne Gore br. 42/16.

- Podnosilac potvrđene izborne liste odrediće svog opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Opštinske izborne komisije koji mogu da učestvuju i punovažno odlučuju 20 dana prije dana određenog za održavanje izbora (član 26 Zakona),
Rok: Najkasnije 26. septembar 2016. godine.

- Biračka mjesta određuje opštinska izborna komisija na predlog organa nadležnog za vođenje biračkog spiska najkasnije 20 dana prije dana održavanja izbora (član 65 Zakona),
Rok: Najkasnije 25. septembar 2016. godine do 24 časa.

- Rješenje koje političke partije imaju pravo da predlože predstavnike u stalni sastav biračkog odbora opštinska izborna komisija dužna je donijeti najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora (član 35a Zakona),
Rok: Najkasnije 30. septembar 2016. godine do 24 časa.

- Birački odbor imenuje se za svako biračko mjesto najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora (član 35 stav 6 Zakona),
Rok: Najkasnije 5. oktobar 2016. godine do 24 časa.

- Opštinska izborna komisija najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora oglašava koja su biračka mjesta određena i koji će birači glasati na pojedinom biračkom mjestu (član 65 stav 4 Zakona),
Rok: Najkasnije 5. oktobar 2016. godine do 24 časa.

- Izborni materijal od opštinske izborne komisije preuzima predsjednik biračkog odbora najkasnije 48 časova prije dana održavanja izbora (član 75 Zakona),
Rok: 13. oktobar 2016. godine do 24 časa

- Po utvrđivanju rezultata glasanja birački odbor će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 6 časova od časa zatvaranja biračkog mjesta dostaviti opštinskoj izbornoj komisiji izborni materijal, a ona u roku od 12 časova od časa dostavljanja izvještaja sa biračkih mjesta dostavlja izvještaj Državnoj izbornoj komisiji. Državna izborna komisija utvrđuje privremene rezultate u roku od 12 časova od časa dostavljanja izvještaja opštinskih izbornih komisija (član 91 i 92 Zakona). Državna izborna komisija utvrđuje konačne rezultate izbora za poslanike u roku od 12 časova od isteka roka za podnošenje prigovora, odnosno žalbi, odnosno od konačnosti ili izvršnosti odluka donesenih po prigovoru ili žalbi (član 98 Zakona). - Konačni rezultati izbora za poslanike objavljuju se u „Službenom listu Crne Gore“ najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja izbora (član 99 Zakona),
Rok: Najkasnije 31. oktobar 2016. godine do 24 časa

 

 

 

 

 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

 

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal