Print this page Generate PDF

Građevinske dozvole i UTU za 2017. godinu

      Podnosilac zahtjeva         

Urbanističko tehnički uslovi

 Građevinske dozvole
Krcić Omer   Dozvola
Šabović Rizo   Dozvola
Stijović Blažo   Dozvola
Bektešević Dževat   Dozvola
Bešković Rifat UTU  
Cecunjanin Merid UTU  
Huseinović Iso UTU  
Kučević Smajlje UTU  
Musić Mehmed UTU  
Rifat Uljaj UTU  
Tošić Etem UTU  
Gutić Hasim UTU   
Bašić Ganija UTU   
DOO Karanfil komerc UTU   
Deljanin (Rafet) Alen UTU   
Martić (Milosav) Vukić UTU   
Đuričanin (Branko) Jadranka UTU   
Đešević Rasim UTU   
 Vučetović ( Rustem) Rasim Zaključak  
 Feratović Džafer   Zaključak
 Direkcija za ur. pr. i inv. -Opština Plav   Dozvola
 Redžematović Džemal   Dozvola
 Redžić Samir UTU  
 Mulić Merima UTU  
 Bešković Haljilj UTU  
 Direkcija za ur. pr. i inv. -Opština Plav UTU  
 Redžepagić Husnija UTU  
 Huseinović Hajrudin UTU  
 Gutić Ruždija UTU  
 JU OŠ Hajro Šahmanović UTU  
 Srdanović Hajra UTU  
Direkcija za ur. pr. i inv. - Opština Plav UTU  
 Šabović Maza Salih UTU  
 Popović Mensura UTU  
 Đinović Dijana UTU  
 Zilkić Mehrudin UTU  
 Bažić Ferida UTU  
 Reković Azem UTU  
 Markišić Erdin UTU  
 Vučetić Branko UTU  
 Huseinović Ramiz UTU  
 Musić Šefket UTU  
 Feratović Fero   Dozvola
 Pejčinović Izet   Dozvola
 Tošić Etem   Dozvola
 Lalić Ramiz UTU  
 Citiković Sulejman UTU  
 Telegroup D. O. O. Podgorica UTU  
 Vučetović Safeta  

Dozvola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkcija za uređenje prostora i investicije - Prnjavorska ulica                                                                                                      Dozvola                                         
Direkcija za uređenje prostora i investicije - Plav - Vojno selo - Gusinje                                                                                                   Dozvola
 Knežević Nata  UTU  
 Bajraktarević Bejto    Dozvola
 Markišić Erdin    Dozvola
 Direkcija za uređenje prostora i investicije - Plato (Trg) na centralnoj ulici Racina - Čaršija  UTU  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal