Print this page Generate PDF

Građevinske dozvole i UTU za 2016. godinu


Podnosilac zahtjeva Urbanističko tehnički uslovi Građevinske dozvole
 Direkcija za uređenje prostora i investicije   Dozvola
 Lješnjanin Mersid UTU   
 MZ Prnjavor  UTU  
 Bećiroski Rešad i Bajram    Dozvola
 Srdanović Salem  UTU  
 Pejčinović Izet  UTU  
 Bašić Ganija  UTU  
 JPU Dječji vrtić  UTU  
 Mujović Hakija  UTU  
 Purišić Ramadan  UTU  
 Šabović Zuvdija  UTU  
 Feratović Fuad    Dozvola
 Ahmemulić Nermina    Dozvola
 Krcić Sanija    Dozvola
 Tomović Petar  UTU  
 Šahmanović Adis  UTU  
 Lješnjanin Mersid    Dozvola
 Zivaljević Zarko  UTU  
 Purišić Suljo    Dozvola
 Mulić Merima  UTU  
 Gutić Ruždija  UTU  
 Mujović Hakija    Dozvola
 Kojić Semih    Dozvola
 Cecunjanin Dževat  UTU  
 Neković Denis  UTU  
 Musić (Salih) Ibro  UTU  
 Palavrtić (Ćazo) Faruk  UTU  
 Milush (Bajram) Adem  UTU  
 Novićević (Vukota) Nikola  UTU  
 Srdanović Salem    Dozvola
 Bajraktarević (Bejto) Zufer  UTU  
 Šehović Ahmet  UTU  
 Cecunjanin(Saljo) Dževat    Dozvola
 Markišić Amel i Samir    Upotrebna dozvola
 Drešković Enes    Dozvola
 Ahmemulić Ernes  UTU  
 Bajraktarević Sadrija  UTU  
 Cecunjanin(Saljo) Dževat    Dozvola
 Mulić(Omer) Merima    Dozvola
Šabović Zuvdija                                                               Dozvola   
 Elektrodistribucija Berane  UTU  
 Petrović Darinka  UTU  
 Stijović Blažo  UTU  
 Vučetović Safeta  UTU  
 Canović Sadmir  UTU  
 Šabović Rizo  UTU  
 Knežević (Milan) Ranko  UTU  
 Šabović Emir  UTU  
 Hadžović Samir  UTU  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal