Print this page Generate PDF

Sekretar


SEKRETAR

 Lični podaci :

Ime i prezime:

Sanija Šahmanović

 
Datum rođenja:

03. 01. 1964. godine

Adresa:

Opština Plav, Racina bb.

84325 Plav, Crna Gora

E – mail:

upi.opstinaplav@hotmail.com 

Telefon:

+382 51 251 268

Mobilni:

+382 68 871 591 

Državljanstvo:

Crnogorsko.

Obrazovanje :

 

Završila Osnovnu i Srednju školu u Plavu.

 1983-1989

Pravni fakultet

 

 

 

 Radno iskustvo:

 

Preduzeće:

Opština Plav

Pripravnički staž odradila u Sudu za prekršaje u Plavu od 05. 05. 1994 do 05. 05. 1996.godine.

Stručni ispit položila pri Ministarstvu pravde u Podgorici 1997. godine.

Radila JU Centar za kulturu u Plavu od 04. 05. 1996 do 05. 05. 1998.godine na poslovima rad i radni odnosi do povratka radnice sa bolovanja.

Od 2000. godine radila u Sekretarijatu za inspekcijske poslove Opštine Plav na poslovima Komunalnog inspektora, sve do 2012. godine.

Od 24. 09. 2012.godine do 01. 09 .2014. godine obavljala poslove Sekretara Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Plav.

Radila  poslove Samostalnog savjetnika za NVO i prosvjetu.

Od 04. 04. 2016.godine radim poslove Sekretara Sekretarijata za uređenje prostora i imovinu.

Radila u raznim opštinskim komisijama i to:

               -komisija za žalbe 30. 01. 2007. godine,

               -komisija za tehnički prijem objekata 30. 01. 2007. godine,

               -komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda po tenderima 07. 05. 2010. godine,

               -komisija za jednokratnu novčanu pomoć,

               -komisija za NVO,

               -komisija za usmjeravane djece sa posebnim obrazovnim potrebama Opštine Plav

                 06. 11. 2013. godine,

              -savjet za praćenje i ostvarivanje Usrava i Statuta 18. 06. 2010.godine,

              -multidisciplinarni tim pri centru za socijalni rad u Plavu,

              -radila u sekretarijatu za privredu,razvoj ifinansije u Odeljenju lokalnih javnih prihoda.

 

 

 Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal