Print this page Generate PDF

Sekretar

Crna Gora

Opština Plav

Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije

Ul. Čaršijska br.1.

84325 Plav

tel./fax  +382 51 251 129

mail:sekretarijat.prf@gmail.com

 

 

Meliha Hadžialjević

 

Rođena 13.02.1982. godine u Beranama.

Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Plavu.

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

U toku prethodnih radnih angažmana obavljala poslove Računovođe, Šefa računovodstva i Finansijskog menadžera.

Na mjesto Sekretara Sekretarijata za privredu , razvoj i finansije imenovana u septembru 2012.godine.

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal