Print this page Generate PDF

Biografija

Šahmanović Orhan
 
 
 Rodjen 7.09.1964.g. u Plavu. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, a Pravni fakultet u Prištini.
 
 Za predsjednika opštine Plav izabran je 19.07.2012. g. Prvi radni angažman imao je kao poslanik u Skupštini  
 
 Republike Crne Gore. Nakon toga, bio je i predsjednik opštine Plav, a zatim pomoćnik ministra.
 
 Takođe obavljao je dužnost sekretara u ministarstvu za ljudska i manjinska prava.
 
 Predsjednik je opštinskog odbora Bošnjačke stranke, član predsjedništva Bošnjačke stranke, i član glavnog    
 odbora Bošnjačke stranke.
 
 Oženjen, otac troje djece.   
 
 
 

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal