Print this page Generate PDF

Sekretar

Sekretar sekretarijata za inspekcijske poslove

Rahman Markišić

Rodjen 18.06.1977 godine u Plavu

Osnovnu školu završio u Plavu a Srednju školu završio u Peći

Diplomirao na poljoprivrednom fakultetu u Prištini

U toku predhodnog radnog angažovanja: samostalni preduzetnik, pripravnički staž obavio u Opštini Plav Sekretarijat za privredu,razvoj i finansije, profesor u JU SMŠ”Bećo Bašić, načelnik odjeljenja za privredu i razvoj, savjetnik Sekretara za privredu i finansije, trenutno angažovanje Sekretar za inspekcijske poslove.

Oženjen, otac dvoje djece.

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal