Print this page Generate PDF

Novosti

  • (28.02.2015.godine)
               
  • (16.01.2015.godine)

Registar sportskih klubova sa teritorije SO Plav

  • (16.01.2015.godine)

Registar NVO sa teritorije opštine Plav

  • (05.12.2014.godine)

Saopštenje za javnost

(Povodom izjava odbornika DPS-a u Skupštini Opštine Plav Branislava Banja Labana iz Murini, date za dnevni list„Pobjeda“)

  • (11.11.2014.godine)

Lokalni PLAN

ZA unapređenje socijalne inkluzije – razvoj usluga socijalne zaštite

  • (11.11.2014.godine)
  • (11.11.2014.godine)

AKCIONOI PLAN ZA BORBU PROTIV

KORUPCIJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

(2014-2015)

Plav

 

 

  • (31.10.2014.godine)

PRAVILNIK

o bližim kriterijumima za dodjelu sredstava sportskim klubovima

  •  (31.10.2014.godine)

I N F O R M A C I J A

O AKTIVNOSTIMA SPORTSKIH KLUBOVA I FINANSIRANJU SPORTA

U 2014 .GODINI

  • (18.09.2014.godine)

             Na osnovu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ( „SI. List CG - opštinski propisi",br.35/13) i javnog konkursa objavljenog u dnevnom listu „Pobjeda" od 08.07.2013.godine. Komisija za raspodjelu sredstava za podršku projekata nevladinim organizacijama , imenovana Rješenjem Predsjednika opštine Plav br.031-672 od 09.09.2014.godinena sjednici održanoj 16.09.2014.godine donijela je sledeću

ODLUKU

O raspodjeli sredstava Budžeta opštine Plav 2014.godine
opredijeljenih za nevladine organizacije

ODLUKA

(Da bi ste vidjeli cijelu odluku kliknite na plavi text ODLUKA iznad)

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal