Print this page Generate PDF

Obavještenja

Broj čitanja: 901
01. 07. 2013.

JAVNI KONKURS

Kategorija: Obavještenja
Poslao: urednik

       Za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2013 godinu

 

1.Predmet konkursa je raspodjela sredstava nevladinim organizacijama planirana Buđetom Opštine Plav  čiji projekti se realizuju  u potpunosti ili dijelom na teritoriji Opštine Plav koji zadovoljavaju kriterijume koje sadrži član 7 Odluke o kriterijumima, naćinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.

2.Pravo učešća na Konkurs imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Plavu.

3 Raspodjelu sredstava vrši Komisija Opštine Plav za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama.

3. Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs na propisanom obrascu Komisije za raspodjelu sredstava.

4. Prijava se podnosi Komisiji u zapečaćenoj koverti koja se predaje u pisarnici Opštine Plav.

 

           Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja konkursa u jednom dnevnom listu i veb sajtu Opštine Plav (opština plav@-com.me.

          Uz prijavu se prilaže:

-naziv nevladine organizacije(adresa,telefon/faks i e-mail)

-dokaz o registraciji u Crnoj Gori (Opština Plav),

-kratak opis organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima,

 -projekt kojim organizacija konkuriše za dodjelu sredstava(i u elektronskoj formi-CD)

-preporuke eksperata iz relevantne oblasti (ukoliko ih posjedujete),kao i

-garanciju (izjavu) ovlašćenog lica da nije dobila sredstva od drugog donatora za projekt ili dio projekta koji kandiduje a koja sadrži odredbu o prihvatanju odgovornosti po osnovu člana 149 Krivičnog zakona Crne Gore.

         Zapečaćene koverte otvaraju se na prvoj sjednici komisije.

         Nevladine organizacije kojima su dodijeljena sredstva po javnom konkursu za prethodnu godinu prilažu  i izvještaj o realizaciji projekta sa detaljnim opisom faza realizacije, uključujući i finansijski izvještaj čija je sadržina propisana zakonom.

         Ukoliko nevladina organizacija ne dostavi tražene izvještaje ,ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva dodjeljuju.

          Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkurs mogu se dobiti svakog radnog dana od 09 do 11 sati na telefon 051/255-031.

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal