Print this page Generate PDF

Aktuelnosti

Broj čitanja: 103
26. 10. 2017.

U Plavu održan seminar „Šansa za posao“

Kategorija: Aktuelnosti
Poslao: urednik

U okviru seminara „Šansa za posao“ predsjednik Opštine Plav, Orhan Šahmanović, razgovarao je danas sa predsjednikom Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, Zoranom Vukčevićem i direktorom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Suljom Mustafićem.

Investiciono-razvojni fond je seminar organizovao u saradnji sa Opštinom Plav i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore. Seminar je održan u Centru za kulturu.
Seminar “Šansa za posao” se organizuje u cilju informisanja i davanja podrške posebnim ciljnim grupama (mladi, žene, visokoškolci, tehnološki viškovi, individualni poljoprivredni proizvođači) da riješe pitanje egzistencije, otvore nova radna mjesta sebi i drugima i time postanu ekonomski nezavisni.
U uvodnom izlaganju prisutnima se obratio predjednik Opštine Plav, Orhan Šahmanović, koji je pozdravljajući prisutne istakao značaj prezentovanog projekta u cilju zapošljavanja mladih i ostalih posebnih ciljnih grupa. Lokalna samouprava je donijela Odluku kojom se predviđa mogućnost davanja garancija korisnicima kredita Investiciono-razvojnog fonda, sa kojim imamo potpisan sporazum o saradnji naglasio je Šahmanović. Najbitnije je, kako je rekao, dobijena sredstva namjenski iskoristiti. Mi smo tu da budemo na raspolaganju i od pomoći, između ostalog i u izradi biznis planova. Želimo da damo puni doprinos za svako novootvoreno radno mjesto, zaključio je Šahmanović.
 
 
U nastavku, prisutnima se obratio direktor ZZZ CG, Suljo Mustafić. Došli smo u sredinu iz koje se mahom odlazi. Teška ekonomska situacija, siromaštvo, nezaposlenost, odsustvo velikih investicija, za posljedicu imaju napuštanje ovog kraja i odlazak u Podgoricu, primorske opštine, a mnogi odlaze u evropske zemlje i Ameriku. Stoga su i državne politike okrenute sjevernim opštinama, kazao je, između ostalog, direktor ZZZ Suljo Mustafić.

U Crnoj Gori trenutno je 49.570  nezaposlenih, sa stopom nezaposlenosti od 21,37 odsto. Na evidenciji plavskog biroa  rada nalazi se 1.957 nezaposlenih iz Plava i Gusinja. Stopa nezaposlenosti je značajno iznad državnog prosjeka i iznosi 51,55 odsto. Više od polovine nezaposlenih u Plavu i Gusinju su žene, na evidenciji je njih 1.088. Među nezaposlenima su 182 visokoškolca, 83 su žene.

Upravo ove kategorije nezaposlenih, prevashodno mlade i visokoobrazovane, nastojimo da motivišemo, podstaknemo i podržimo da otpočnu sopstveni biznis i  obezbijede egzistenciju. Naša osnovna poruka je da mladi ljudi treba da uzmu sudbinu u svoje ruke, svoje ideje pretvore u biznis i sebi obezbijede posao, koristeći naš servis, istakao je direktor Zavoda.

Predsjednik Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore je naglasio da je pored ogromnih šansi, kao i određene zainteresovanosti, neophodno sa strane lokalne uprave i sa strane državnih institucija napraviti sinergiju aktivnosti kako bi što veći broj ljudi pokrenuli sopstveni biznis i realizovali svoju biznis ideju, i na taj način riješili egzistenciju za sebe i otvorili nova radna mjesta za druge.

Pored održane prezentacije “Šansa za posao”, g-din Vukčević je govorio i o Programima finansijske podrške IRF-a za 2017. godinu uz najpovoljnije kreditne uslove, uključujući i beskamatne kredite koji su namijenjeni posebnim ciljnim grupama

Od osnivanja do sada, IRF je na području Opštine Plav finansirao projekte ukupne vrijednosti 2, 052, 146. 95 €. U posljednje dvije godine, na podru;ju opštine Plav, finansirani su projekti ukupne vrijednosti 284, 985. 74 €. Na kraju izlaganja, predsjednik Vukčević, se zahvalio domaćinu na interesovanju za realizaciju ove aktivnosti.

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal