Print this page Generate PDF

Aktuelnosti

Broj čitanja: 117
20. 10. 2017.

Održan sastanak na temu modernizacije lokalnih puteva u opštini Plav

Kategorija: Aktuelnosti
Poslao: urednik
Direktor Direkcije za uređenje prostora i investicije, Fuad Feratrović, sa saradnicima razgovarao je danas sa Almerom Kalačem, direktorom Direkcije za javne radove Crne Gore.
Tema sastanka je bila obnavljanje i modernizacija lokalnih puteva kao i realizacija projekata od vitalnog značaja za opštinu Plav.
 
 
Na početku sastanka, direktor Feratović, je pozdravio prisutne i upoznao ih sa realizovanim, započetim i planiranim projektima. Istakao je da su asfaltirane dvije dionice lokalnih puteva u Brezojevicama i Završu, u dužini od 500 metara kao i da su u toku radovi na dionici puta Vardište – Budojevice, takođe u dužini 500 metara. Vrijednost radova, kako je rekao, za sve tri dionice iznosi 75.000,00 €. Kada je u pitanju Ribarska ulica, eksproprijacija je završena i tražimo početak radova od strane izvođača radova (Tehnoput) u najkraćem roku naglasio je Feratović. Ukupna vrijednost investicije je 310. 000, 00 €.
Razgovaralo se na teme Gradskog trga, deponije Komarača ( u toku je izrada Glavnog projekta, reviziju i nadzor finansira Vlada CG posredstvom Direkcije za javne radove), saobraćajnice Plav- Vojno Selo - Gusinje (završena tenderska dokumentacija za raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova u dužini od 1,2 km, u toku vrednovanje ponuda), Plav -  Bogićevica (dostavljeni  UTU, projektni zadatak, pri čemu se očekuje raspisivanje javnog nadmetanja  za izradu Glavnog projekta  od strane Direkcije za javne radove Crne Gore).
Direktor Direkcije za javne radove, Almer Kalač, je naglasio da je evidentno da realizacija projekata ide sporije od planirane, zbog ranije poznatih administrativnih barijera. Svjesni ozbiljnosti i značaja projekata za sjever i konkretno za Plav, intezivirali smo aktivnosti, kako je istakao, u granicama mogućeg kako bi se u ovoj godini ugovorili i makar započeli neki projekti a isti nastavili početkom naredne godine, svjesni činjenice da je građevinska sezona na izmaku. Računam da ćemo u narednom periodu imati bolju realizaciju, kao i da će se saradnja intenzivirati, zaključio je Kalač.

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal