Print this page Generate PDF

Aktuelnosti

Broj čitanja: 147
21. 07. 2017.

Dan Opštine Plav

Kategorija: Aktuelnosti
Poslao: urednik

Povodom obilježavanja Dana Opštine Plav održan je niz sastanaka i aktivnosti kao i svečana sjednica SO Plav.

Predsjednik Opštine, Orhan Šahmanović, najprije se sastao sa predstavnicima Bošnjačkog  nacionalnog vijeća, na čelu sa predsjednikom, dr Sulejmanom Ugljaninom. 

Predsjednik Šahmanović je upoznao dr Ugljanina sa aktuelnim stanjem u Opštini. Obavijestio je goste da je od Premijera dobio najavu o realizaciji 2,9 miliona eura investicija predviđenih republičkim Budžetom. Takođe je iskazao očekivanja povodom saradnje sa turskom organizacijom TIKA na realizaciji projekta sanacije pijace u Plavu. Tim povodom predsjednik Šahmanović je zamolio predsjednika BNV-a da, kao najviše predstavničko tijelo Bošnjaka u RS, daju svoj doprinos i ubrzaju realizaciju projekta. Predsjednik Opštine je upoznao goste sa projektima gradnje malih hidroelektrana i istakao da je prioritet voda za piće, voda za navodnjavanje, ekološki minimum pa tek onda iskorištavanje vodnih resursa o čemu će Opštna strogo voditi računa.
Predsjednik BNV-a je istakao da su spremni na saradnju i da je stabilnost opština bitan faktor za prekograničnu saradnju. Narodna Skupšrtina RS je usvojila Evropsku konvenciju o prekograničnoj saradnji i to je dokumenat koji treba da potencirate kako na državnom tako i na lokalnom nivou, naglasio je dr Ugljanin. To je dokumenat, kako je naveo, koji je kvalitetna podloga i uslov  za korištenje evropskih fondova.
Na sledećem sastanku, predsjednik Opštine Plav je ugostio potpredsjednika Vlade CG, Rafeta Husovića, ministarku bez portfelja, Vučinović Mariju i predsjednika SO Rožaje, Huseina Kurtagića. Razgovarali su na temu aktuelnog stanja i modalitetima razvoja sjevera.
 
 
Nakon sastanka održana je svečana sjednica SO Plav sa bogatim kulturno umjetničkim programom i koktelom za goste. Svečanom sjednicom Skupštine obilježen je Dan Opštine Plav. Sjednicu, koja je održana u sali Centra za kulturu otvorio je predsjednik SO Plav, Izet Hadžimušović pozdravivši prisutne goste kao i građane. 

Prisutnima se obratio i predsjednik Opštine Plav Orhan Šahmanović:

Zadovoljstvo mi je i čast da Vas u ime građana Plava, svojih saradnika i u svoje ime pozdravim, uz zahvalnost što prisustvujete današnoj svečanosti povodom Dana naše Opštine. Opština Plav, kao što Vam je poznato, raspolaže prirodnim resursima za razvoj turizma, poljoprivrede, drvoprerade, malog i srednjeg biznisa, ali ima oskudne finansijske i ljudske potencijale. Finansijske, zbog niske sopstvene akumulacije kapitala i nedovoljne podrške šire zajednice u dugom nizu godina i ljudske zbog stalnog iseljavanja, depopulacije stanovništva i odliva mladih školovanih kadrova. Dosadašnji razvoj i rast kapaciteta lokalne ekonomije nije ostvario ciljeve stvaranja bogatstva za stanovništvo i unaprijeđenja kvaliteta života kroz povećanje zaposlenosti, realnih zarada, vrijednosti lične imovine, obima i kvaliteta javnih usluga, zaustavljanja negativnih demografskih trendova i dr.

U opštini Plav kao jednoj od najnerazvijenijih opština u CG u zadnjih nekoliko godina, problemi finansijske neodrživosti lokalnih javnih finansija su se drastično uvećavali da su formiranjem nove opštine Gusinje oni došli do faze koja se može kvalifikovati i kao alarmantna. Formiranjem opštine Gusinje, opština Plav je ostala bez trećine teritorije i stanovništva i više od trećine budžetskih prihoda, a cijeli pređašnji lokalni, predimenzionirani javni sektor (organi lokalane samouprave, javna preduzeća i ustanove), koji je projektovan i organizovan za opštinu od oko 20. 000 stanovnika, je ostao na teret opštini Plav, koja sada ima oko 8 hiljada stanovnika i spada u red manjih opština u CG. Zbog neopravdanog kašnjenja podjele imovine i preuzimanja zapošljenih opštine Plav i nove opštine Gusinje, već više od 3 godine, sve obaveze izmiruje opština Plav, po osnovu naslijeđenih zajedničkih kredita, obaveza prema izvođačima radova i za objekte koje su građani u Gusinju, obaveza za reprogram poreza i doprinosa svih zaposlenih, zbog isplata plata radnika koji su sa teritorije opštine Gusinje u organima Lokalne Uprave i u Javnom sektoru opštine Plav, a razgraničenjem treba da ih preuzme Opština Gusinje. Samo po osnovu ne preuzimanja uposlenih, opština Plav je do sada isplatila preko 1. 200. 000,00 €. Zato i sa ovog mjesta apelujem da Vlada CG izvrši pritisak na Državnu arbitražnu komisiju, da se proces razgraničenja konačno privede kraju. Opština Plav se već duže vrijeme nalazi u teškoj finansijskoj situaciji koja otežava normalno funkcionisanje organa lokalne samouprave kao i javnog sektora u cjelini. Ona je uzrokovana zbog nedovoljnog ostvarenja planiranih lokalnih prihoda i prihoda od koncesija za šume i vode.

Sa zadovoljstvom mogu da istaknem da ćemo do kraja ovog mjeseca raspisati tender za izradu studije za zaštitu i valorizaciju vrijednosti Plavskog jezera.

Takodje, najavljujem radove na izgradnji Ribarske ulice, vrijednost radova 310,000.00€ potpisan ugovor sa izvodjačem. Rekonstrukcija  Prnjavorske ulice, višegodišnji projekat, sredstva oprijedeljena Budzetom za 2017.godinu planiranje izvodjenje radova, ukupna vrijednost investicije 300. 000, 00€. Rekonstrukcija puta Plav-Vojno selo, pripremanje tenderske dokumentacije za raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova, ukupna vrijednost iznosi 10 miliona eura, za ovu godinu je oprijedijeljeno milion eura. Izrada projekta i izvodjenje radova na rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica, višegodišnji projekat, početak aktivnosti sredstvima oprjedijeljenim za 2017. godinu, ukupna vrijednost investicije tri miliona i 150 hiljada eura, za ovu godinu oprijedeljeno je 150 hiljada eura. Uređenje užeg gradskog centra u Plavu, sredstva opredijeljena za 2017. godinu ukupna vrijednost investicije 150.000,00€.

Izgradnja sjeverne zaobilaznice “Limski most-Rudo Polje-Skić-Korita” u Plavu.

Dame i gospodo, Plav je nerazvijena opština i teško je dovesti investitora u opštinu Plav a lako ga otjerat. Lokalna samouprava i ja lično ćemo se boriti da svakom investitoru olakšamo posao prilikom realizacije investicije. Napominjem, mini HE su potencijal sa kojima se Plav ponosi i točak zamajac u investicionim ulaganjima u Plavu. Budno ćemo pratiti realizaciju ugovora investitora i Vlade Crne Gore i staćemo u zaštiti naših prirodni potencijala, nećemo stati u zaštiti onih koji neistinama, lažnim podmetanjima i raznim podvalama dezinformišu gradjane opštine Plav. Sa ovog mjesta im poručujem da će se ispoštovati ugovor Vlade Crne Gore i investotora mini HE kojim je jasno stavljeno do znanja da prioritet o korišćenju vodnog potencijala ima: voda za piće, voda za navodnjavanje, ekološki minimum vode i iskorištavanje vodnog potencijala za električnu energiju.

I na kraju, još jednom se zahvaljujem svim gostima koji su došli da nam uveličaju svečanost, a svim građanima i odbornicima čestitam praznik sa željom da svaki naredni dočekujemo u srećnijim i ljepšim prilikama.

Nakon aktivnosti povodom svečane sjednice SO Plav, predsjednik Opštine je održao radni sastanak sa ministarkom javne uprave, Suzanom Pribilović.

Razgovarali su na temu planova i dinamike procesa reforme javne uprave, sa fokusom na ulogu jedinica lokalnih samouprava, potencijalna saradnja pri realizaciji projekata iz oblasti E-uprave i ključni razvojni projekti opština.

Predsjednik je upoznao minstarku o stanju u Opštini, o problemima u vezi razgraničenja sa opštinom Gusinje, kao i o problem preuzimanja radnika. Sve lokalne samouprave su u teškoj finansijskoj situaciji, potrebno je da što prije krenemo u realizaciju sanacionih planova, ne sumnjam da imamo partnera u Vama jer sam se i sam zalagao na formiranju ovog ministarstva na Zajednici opština, zaključio je Šahmanović.

Ministarka Pribilović je kazala da će novi Zakon o lokalnoj samoupravi biti u funkciji reforme javne uprave, kojom, između ostalog, stvaramo optimalan okvir za funkcionisanje i dalji ekonomski razvoj lokalnih samouprava. Istakla je da u novom zakonskom rješenju, kada je u pitanju lokalna samouprava, nema onih propisa koji su se u praksi pokazali kao problem. Ministarka je čestitala Dan opštine Plav.

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal