Print this page Generate PDF

Aktuelnosti

Broj čitanja: 303
08. 06. 2017.

Predsjednik Šahmanović boravio u Briselu

Kategorija: Aktuelnosti
Poslao: urednik

U okviru Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore Predsjednik Opštine Plav, Orhan Šahmanović, boravio je u Briselu u periodu od 31.maja do 1.juna 2017. godine. 

U Briselu je održana osma sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore, kao i Dan proširenja, koji je okupio lokalne i regionalne predstavnike zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, Evropske komisije i Komiteta regiona.
Delegaciju predstavnika crnogorskih opština su predstavljali članovi ZSO-a:
  • Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Prijestonice i kopredsjedavajući sa crnogorske strane;
  •  Orhan Šahmanović, Predsjednik Opštine Plav;
  • Branislav Đuranović, Predsjednik Opštine Danilovgrad.
Sjednici su prisustvovali i:
  • Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština; i 
  • Vanja Starovlah, sekretar za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Sekretarijatu Zajednice.
Predsjednik Opštine Plav je tražio od Savjeta Komiteta regiona da se omogući podrška lokalnim samoupravama za projekte kojim bi se apliciralo za IPA projekte, slično tome,  kao što Vlada Crne Gore ima "Taiex" program i da se u okviru tog ili novog programa iznađu finansijska sredstva za pomoć lokalnim samoupravama.

Na kraju sastanka je dogovoreno da se deveta sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona EU i Crne Gore održi krajem septembra u Danilovgradu.

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal