Print this page Generate PDF

Aktuelnosti

Broj čitanja: 114
27. 04. 2017.

Održan radni sastanak sa generalnom direktoricom, saradnicima i članovima savjeta RTCG

Kategorija: Aktuelnosti
Poslao: urednik

Generalna direktorica RTCG Andrijana Kadija, sa saradnicima i članovima Savjeta Javnog servisa, boravila je u radnoj posjeti Opštini Plav. Cilj posjete je da, u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima javnih ustanova, institucija kulture i građanima, dobiju povratne informacije,  šta bi to od značaja trebalo uvrstiti u programsku šemu RTCG.

Na početku sastanka prisutnim se obratila generalna direktorica, Andrijana Kadija, koja je istakla da danas nisu ovdje da oni govore, već da je na prisutnim da kažu šta se to želi vidjeti u emisijama RTCG“.
Nakon toga čuo se širok dijapazon primjedbi, pohvala i kritika. Primjedbe su se odnosile na nizak nivo zastupljenosti emisija sa lokalnog nivoa. Istaknuto je da RTCG u zadnjih nekoliko godina ne posvećuje dovoljno medijskog prostora manifestacijama koje su od značaja za opštinu Plav, kao što su „Dani borovnice“, „Limska regata“, „Književni susreti“ i jos mnogo događaja. Traženo je i da se realizuje više emisija o zimskom potencijalima u opštini Plav. Istaknuta je potreba za emisijama o duhovnom nasljeđu.

Direktorica i članovi Savjeta su u odgovorima naglasili potrebu za pravovremenim informisanjem i obavještavanjem redakcija o svakom interesantnom i za opštinu značajnom događaju-manifestaciji kako bi uredništvo RTCG napravilo i iste uvrstilo u programsku šemu po prioritetima. Zaključeno je da mediji treba da rade na pomirenju a ne na podjelama, a gen. direktorica je naglasila da je tendencija da RTCG bude servis svih građana a nipošto partijska televizija.

Predloženo je da RTCG bude medijski sponzor manifestacije „Dani borovnice“ o čemu će se menadžment izjasnik nakon zvaničnog zahtjeva.

Menadžment je obećao bolju komunikaciju i više prostora za emisije sa lokalnog nivoa. 

 

                                                                                                                      B. Musić

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal