Print this page Generate PDF

Aktuelnosti

Broj čitanja: 82
24. 04. 2017.

JAVNI KONKURS

Kategorija: Aktuelnosti
Poslao: urednik
Na osnovu člana 3 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Sl. list CG-Opštinski propisi", br. 35/13), Komisija za raspodjelu sredstava za projekte NVO raspisuje
 
 
Za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2017. godinu

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal